ایده ها و استارتاپ های برگزیده مرحله اول داوری رویداد

ایده ها و استارتاپ های برگزیده مرحله اول داوری رویداد

ایده ها و استارتاپ های برگزیده مرحله اول داوری رویداد “ایده ها و استارتاپ های اجتماعی”  به شرح زیر می باشد:

🔹تیم های برگزیده بخش ایده  :
بپوشا
تومار
جانواز
حامینو
دستبافان
دستیار
سی یار
کاری کن
مزونا
همیار

🔸تیم های برگزیده بخش استارتاپ اجتماعی:
اجتماعی شو
آرکت
آموزگار کودک
پلاک صفر
دلفین
چوپان یار
گلیمو
همیشه بهار
همقصد

 

لازم به ذکر است که تمامی تیم های ذکر شده باید در مرحله دوم داوری طرح های خود پس از رفع نواقص به هیات داوران ارائه نمایند.

مدیر سامانه
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت