نمونه ای از نوآوری اجتماعی: بنیاد آشوکا

نمونه ای از نوآوری اجتماعی: بنیاد آشوکا

آشوکا یک بنیاد غیر انتفاعی با ماموریت نوآوری اجتماعی در آمریکا است. آشوکا بزرگترین مجموعه غیر انتفاعی نوآوری اجتماعی در دنیا است. این بنیاد در سال 1980 توسط بیل درایتون تشکیل شده است.
بیل درایتون ایده ی اصلی تاسیس آشوکا را که کاهش نابرابری در آمد از طریق کارآفرینی اجتماعی بود از جنبش حقوق مدنی مهاتما گاندی الهام گرفت.
يکي از کارگشاياني که آشوکا از آنان حمايت کرده، رودريگو باجيو (Rodrigo Baggio) است. رودريگو با سرمايه اي که از آشوکا دريافت نمود به بيش از يک ميليون کودک آسيب پذير، مهارتهاي رايانه اي (کامپيوتري) و اينترنتي آموزش داده است. با کمک به دانش آموزاني که ممکن است به وادي خشونت و قاچاق مواد مخدر کشيده شوند، رودريگو در حاضر مشغول از بين بردن شکاف ديجيتالي و فراهم آوردن فرصتهاي شغلي براي جوانان برزيل است.

 

مدل اجرایی آشوکا به این صورت است که به جای استخدام دائمی کارکنان، ماموریت خود را با ارائه حمایت مالی مستقیم برای اعضای خود انجام می دهد. در واقع آشوکا از افراد مستعد با سابقه کارآفرینی و نوآوری اجتماعی حمایت مالی کرده تا این افراد تمام وقت ، انرژی و ارتباطات خود را در مسیر اهداف آشوکا به کار ببرند. آشوکا چنین افرادی را که پاسخ هایی برای تحت تاثیر قرار دادن آسیب های اجتماعی به صورت عمیق دارند ، تحت عنوان همکار در نظر گرفته و همکاری با آنان را آغاز می کند. این افراد برای قرار گرفتن در زمره همکاران آشوکا یک پروسه انتخاب را طی می کنند. حمایت مالی از همکاران تا 3 سال ادامه پیدا می کند و آشوکا بسیار اصرار دارد که این هزینه صرفا برای امور شخصی همکار استفاده شود و در راستای سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه مصرف نشود.

از یک همکار آشوکا انتظار می رود یک پاسخ برای حل آسیب اجتماعی را تبدیل به یک موسسه یا نهاد پایدار خودکفا کند. آشوکا همکاران خود را به کارآفرینان موفق متصل می کند تا از ظرفیت آنان استفاده کند. آشوکا یک شبکه گسترده از کارآفرینان موفق در جهان برای این موضوع دارد.
مدل اقتصادی آشوکا به این صورت است که از طریق تامین مالی جمعی به صورت خیریه مبالغی را از سرتاسر جهان جمع آوری می کند و این مبالغ را به صورت VC یا سرمایه گذاری خطرپذیر در اختیار همکاران قرار می دهد. در واقع در ازای این پرداخت درصدی از سهام موسسات به وجود آمده برای آشوکا خواهد بود.

مدیر سامانه
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت